Complete herinrichting van het hart van de camping

JAAR: 2020-heden

PLAATS: Oost-Vlieland

PROGRAMMA: Winkel | horeca | woningen | logies

BVO: 2000 m2

STATUS: Fase 1 gerealiseerd

Het entreegebied van Kampeerterrein Stortemelk op Vlieland was hard aan vernieuwing toe. Het hart van de camping bestaat uit een centraal plein met daaraan ‘de Bolder’ met receptie, popzaal en restaurant met terras. Ook is hier de campingsupermarkt met bijbehorende beheerderswoning en iets verderop personeelsgebouw ‘de Nulck’ gesitueerd. De huidige gebouwen waren verouderd en voldeden niet meer aan de eisen van deze tijd wat betreft capaciteit, duurzaamheid en uitstraling. STUDIO BRANDVRIES heeft, in samenwerking met Atelier Boekhout, een toekomstvisie ontwikkeld waarin integraal naar alle onderdelen is gekeken. Samen met de vernieuwing van de gebouwen wordt ook het gehele omliggende terrein opnieuw ingericht en vormgegeven. Fase 1 van dit project omvat de nieuwbouw van de kampwinkel met daarbij een koffiecorner, een vrijstaande gezinswoning voor de beheerder, een viertal studiowoningen voor vast personeel en logiesgebouw de Nulck dat in de zomer een hub zal zijn voor seizoenspersoneel en in de winter als hostel gebruikt kan worden. De bouw van deze eerste fase is in het najaar van 2021 van start gegaan en juli 2022 opgeleverd.

 

Het entreegebied bevindt zich op de grens tussen bos en duin. Met het nieuwe plan wordt hiertussen een verbinding getrokken, waarbij gebruik wordt gemaakt van natuurlijke en gebiedseigen elementen. Het plein blijft bestaan maar de bestrating zal worden onderbroken door ‘eilanden’ van groen of zand, waarmee gelijk ook verschillende zones op het plein worden gecreëerd. De omkadering van het terras van de Bolder wordt opgeknipt, waardoor een meer open geheel ontstaat waarbij het plein onderdeel wordt van het terras. Een belevingsruimte met allerlei verschillende onderdelen, zoals ook een waterpleintje waar kinderen kunnen spelen en mensen hun flesje water kunnen vullen. In de nieuwe situatie wordt de natuur niet meer onderbroken door de grote stenen vlakte van het entreegebied, maar vormt het een onderdeel van het plein en de beleving daarvan.

Duurzaamheid staat bij dit project hoog in het vaandel. Hier wordt op verschillende manieren invulling aan gegeven. In het landschapsontwerp wordt zorg gedragen voor een goede waterinfiltratie door (deels) open bestrating en ook de mogelijkheden voor waterbuffering worden onderzocht. Door middel van een gasloos installatieconcept is een gebouwencomplex gecreëerd dat geheel energieneutraal is.

 

Voor de gebouwen wordt gewerkt met zo veel mogelijk natuurlijke materialen, wat ook een belangrijk onderdeel van de uitstraling is. Houten gevelbekledingen in verschillende afwerkingen en in een variatie aan tinten en profielen zorgen voor een afwisselend beeld van gebouwen die bij elkaar passen, maar tegelijkertijd toch elk een eigen karakter hebben. De luifel is historisch gezien een bekend element op Stortemelk, deze komt in het nieuwe ontwerp terug in een eigentijds jasje en markeert de publieke functies aan het plein.

 

Kampeerterrein Stortemelk wil voorzien in de mogelijkheid om op het eiland te wonen voor kortere of langere tijd. Onderdeel van het plan voor het centrumgebied zijn een nieuwe beheerderswoning, studiowoningen en de Nulck voor eilandpersoneel. De Nulck (door Atelier Boekhout) kan met zijn betonnen onderbouw verzinken in het duin. De beheerderwoning en studio’s refereren met hun vorm naar de kenmerkende de-Waard tenten met luifeltje en plintje. Deze gebouwen samen creëren een landschap van dakvormen met verschillende richtingen. In zijn geheel wordt het nieuwe centrumgebied een complex dat zich voegt naar zijn omgeving, passend bij het ‘Stortemelk-gevoel’ maar met een eigentijdse uitstraling en een duurzame blik op de toekomst.