Schetsontwerp tijdelijk gymzalencomplex Rotterdam IJsselmonde

In opdracht van de gemeente Rotterdam heeft STUDIO BRANDVRIES een locatieonderzoek verricht naar een aantal geschikte locaties in Rotterdam IJsselmonde voor een tijdelijk gymzalencomplex. Hieraan is dringend behoefte, aangezien er een groot tekort is aan gymzalen die door het primair, voortgezet, en speciaal onderwijs kunnen worden gebruikt. Uit deze studie is de locatie aan de Kreekhuizenlaan als meest geschikt naar voren gekomen. Eind december zijn de eerste vlekkenplannen en studies voor deze locatie gepresenteerd. Het bijzondere aan de opgave is, dat het complex tijdelijk is, en dus demontabel moet zijn, maar er ook nog leuk en inspirerend uit moet komen te zien. Verder is er de intentie uitgesproken dat het complex zo circulair mogelijk gebouwd gaat worden. Begin 2023 gaan we verder met het Voorlopige Ontwerp, meer informatie volgt!

Post a Comment