Studie Rijneveld Boskoop

BRANDVRIES heeft het Voorlopig Ontwerp voor het herbouwen van een Kwekerswoning op een bijzondere locatie aan het Rijneveld in Boskoop voorgelegd aan de welstandscommissie en stedenbouw van Alphen a/d Rijn. Een precaire operatie; de oude kwekerswoning staat vanaf de jaren ’60 halverwege de langwerpige landtong maar was eigenlijk nooit gelegaliseerd. De voorschriften voor nieuwbouw waren helder; nieuwbouw moet geplaatst worden op het voor-erf van het kavel, gelegen aan de ontsluitingsweg. Dit was iets wat de opdrachtgevers nou net niet wilden; ze zijn verliefd geworden op de huidige plek van de kwekerswoning, midden op het kavel en omringd door de houtakkers en Hollandse vergezichten. Door middel van een diepgravende studie, die tevens fraai is geïllustreerd, en waarbij we aan hebben getoond dat vanuit historisch perspectief nieuwbouw op de bestaande positie goed te verantwoorden is, heeft BRANDVRIES welstand en stedenbouw weten te overtuigen. Goed nieuws, we kunnen nu door met de voorbereidingen voor de omgevingsvergunning.

Post a Comment