Studio Brandvries | houten gevel villa santpoort door architectenbureau rotterdam

Vergunning Villa Santpoort verleend

De vergunning voor de bouw van Villa Santpoort is verleend! De welstandscommissie was vol lof over het ambitieniveau, de uitwerking en detaillering van het nieuw te bouwen woonhuis aan de Duinweg of Duivelslaan. In samenwerking met de uitvoerende partijen zal STUDIO BRANDVRIES de komende maanden werken aan de verdere technische uitwerking van het ontwerp. Naar verwachting zal de bouw starten eind 2022. 

 

Post a Comment